Služby

Účetnictvím se firma zabývá již od roku 1991, od roku 1998 se stala Ing. Marcela Císařová po složení náročných zkoušek členkou Komory certifikovaných účetních.

Svým klientům poskytujeme tyto služby:

 • Vedení daňové evidence
 • Vedení účetnictví pro všechny typy organizací
 • Vedení účetnictví nebo daňové evidence pro neziskové organizace, sportovní kluby a občanská sdružení, včetně zpracování závěrečného
 • vyúčtování dotací ze SR nebo z příspěvků krajů a obcí či z fondů Evropské unie
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Účetní poradenství
 • Zastupování na úřadech
 • Měsíční vyhodnocení výsledků hospodaření
 • Vyhodnocení pro ČSÚ

V oblasti personální a mzdové agendy:

 • Zpracování mezd, vedení docházky, zpracování ELDZ, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, zastupování při kontrolách na všech zdravotních pojišťovnách a OSSZ
 • Vedení statistických údajů a vyplňování formulářů z ČSÚ

Účetnictví je zpracováváno na kvalitních programech , daňová evidence v programu Ježek, mzdy v programu Ježek, programy jsou uzpůsobeny pro sledování nákladů a výnosů několika akcí, středisek i zakázek a výstupy z nich jsou velmi přehledné a srozumitelné (jak potvrdily i pracovníci z kontrolních oddělení finančních úřadů nebo NKÚ či daňový poradce a auditor, se kterým má firma úzkou spolupráci). V případě potřeby klienta jsme schopni zpracovávat účetnictví v místě jeho působení.

Pracovníci firmy absolvují vždy několik seminářů za rok a neustále si doplňují ekonomické vzdělání, svým klientům jsou schopni aktuálně předkládat novinky v oblasti účetnictví a daní.